See English Version

محورهای اصلی همایش

مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نقش و کارکرد های مشاوره و روانشناسی در آسیب های اجتماعی

مدل های تبین آسیب های اجتماعی

شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی

توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آسیب های نوپدید ( ماهواره و شبکه های مجازی...)

پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی

محورهای ویژه (آسیب های اجتماعی در استان اردبیل )

محور آزاد