See English Version

  کمیته علمی همایش

   

   

   

  دکتر محمد نریمانی
  رئیس همایش

   

   

  دکتر اسماعیل صدری
  دبیر علمی همایش

  خانم دکتر زهرا اخوی
  دبیر اجرایی همایش
  مرتضی جاویدپور
  کارشناس دبیرخانه

   

  دکتر حسین قمری گیوی
  عضو کمیته علمی همایش

   

  دکترنادر حاجلو
  عضو کمیته علمی همایش

   

  دکتر علی شیخ الاسلامی
  عضو کمیته علمی همایش

   

  دکتر نیلوفر میکائیلی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر عادل زاهد بابلان
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر علی خالق خواه 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر علی رضایی شریف
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر احمد رضا کیانی 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر سجاد بشرپور
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر علی شیخ الاسلامی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  دکتر اکبر عطادخت  
  عضو کمیته علمی همایش
   
  معرفت سیاهکوهیان 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  عیسی جعفری
  عضو کمیته علمی همایش
   
  محمد حسن زاده 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  جعفر سلمان زاده 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  عباس باقی زاده باقی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  لطفعلی بلبلی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  سیف اله مدبر
  عضو کمیته علمی همایش
   
  جواد مصرآبادی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  تقی زوار
  عضو کمیته علمی همایش
   
  منصور بیرامی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  تورج هاشمی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  مهدی معینی کیا 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  الهه حجازی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  عیسی برقی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  محمود قاضی طباطبایی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  روح الله مهدیون 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  رسول عباسی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  اصغر پوراسمعلی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  بهنام مولایی 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  حبیب ابراهیم پور 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  حسین تقوی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  سبحانعلی فروزنده 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  تقی اکبری
  عضو کمیته علمی همایش
   
  طاهره رزاق پور
  عضو کمیته علمی همایش
   
  اسماعیل جهانی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  پرویز مولوی 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  بهزاد شالچی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  مهریار ندر محمدی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  رضا فرضی زاده 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  سیف الله آقاجانی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  فرزاد نوبخت 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  عذرا غفاری
  عضو کمیته علمی همایش
   
  توکل موسی زاده 
  عضو کمیته علمی همایش
   
  قربان کیانی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  رامین حبیبی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  ابوالفضل فرید
  عضو کمیته علمی همایش
   
  شهرام واحدی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  رسول حشمتی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  فرشته پور محسنی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  سمانه خزاعی
  عضو کمیته علمی همایش
   
  زهرا اخوی ثمرین 
  عضو کمیته علمی همایش